Schilderijen Jan Adamse v.a. 27-08-2017 in Galerie van Harinxma  Beetsterzwaag .